" />

دانلود مقاله-تحقیق-پروژه-کارآموزی

مرجع کامل خرید و دانلود گزارش کار آموزی ، گزارشکار آزمایشگاه ، مقاله ، پروژه و پایان نامه های کلیه رشته های دانشگاهی

بررسی اقتصاد روستایی

بررسی اقتصاد روستایی
دسته بندی علوم انسانی
بازدید ها 5
فرمت فایل docx
حجم فایل 6103 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 250
بررسی اقتصاد روستایی

فروشنده فایل

کد کاربری 4674
کاربر

بررسی اقتصاد روستایی

فهرست مطالب

فصل اول : مبانی اقتصاد روستا

موضوع علم اقتصاد 9

رابطه اقتصاد و جغرافیا .... ..12

موضوعات علم اقتصاد ......17

اقتصاد تولید کشاورزی ................................................................................................20.

بنیان اقتصادی ..22

بنیان های اقتصادی اجتماعی جامعه 22

نظام اقتصادی 24

انواع نظامهای اقتصادی 25

سازمان فعالیتهای اقتصادی 31

عوامل توسعه اقتصادی روستا 35

جمعیت 36

سرمایه و سرمایه‌گذاری 38

ابداعات 40

مبادلات بین‌المللی 41

رشد جمعیت و توسعه اقتصادی 42

رشد جمعیت و توسعه اقتصادیدر روستا 44

موانع توسعه اقتصادی روستا 46

دورهای باطل فقر 47

نرخ ناچیز تمرکز سرمایه 48

موانع اجتماعی فرهنگی 49

تنگناههای کشاورزی 50

کمبود نیروی انسانی متخصص و ماهر.. .51

مفاهیم و اصطلاحات پایه در اقتصاد روستایی.............................................................52

فصل دوم : کشاورزی واقتصاد روستایی

اقتصاد روستایی ........................................................................................................59

کشاورزی و اقتصاد ملی 60

کشاورزی و توسعه روستایی 66

چالش‌های عمده توسعه روستایی 71

کشاورزی و توسعه اقتصادی روستا 79

فرایند تولید در بخش کشاورزی 77

مهاجرت و اقتصاد روستایی 81

سیاستهای تحول اقتصاد روستایی 83

نقش دولت در اقتصاد روستایی و کشاورزی 86

ضرورتهای دخالت دولت در بخش کشاورزی..............................................................87

علل عقب‌ ماندگی اقتصادی نواحی روستایی 88

علل درونی 90

ـ بالا بودن نرخ رشد‌ جمعیت 90

ـ عدم دسترسی به امکانات عمومی: 92

ـ غلبه داشتن کشاورزی‌ سنتی‌ به عنوان مهمترین بخش اشتغال و تولید 92

ـ محدودیت منابع تولید‌ 93

ـ عدم وجود قوه خلاقیت و ابتکار 94

ـ کمبود سرمایه‌ و کالاهای سرمایه‌ای 94

ـ کوچکی، تعدد وپراکندگی قطعات زراعی 95

عوامل بیرونی ....98

ـ دو گانگی چند گانگی اقتصادی کشور 98

ـ عقب‌ ماندگی تکنولوژی 99

ـ نابرابری 100

- درآمد - هزینه خانوار شهری و روستایی.... ........103

ـ الگوهای توسعه .105

- قوانین و مقررات و اثرات اقتصاد سیاسی........................................................................................106

نقش مسکن در اقتصاد روستایی 109

تاثیر فعالیت اقتصادی بر روی اشکال مساکن 110

سازمانهای مدیریتی روستا 115

توسعه‌ نظام‌ دانش‌ و اطلاعات‌ کشاورزی .............................................................................................111

فصل سوم : بنیانهای اقتصادی روستا

منابع و عوامل تولید بخش کشاورزی ..118

زمین 118

تقسیم بندی اقتصادی زمین 130

آب 125

پائین بودن راندمان آبیاری 142

اقتصاد آب در مناطق روستایی 144

عرضه اقتصادی آب 144

تقاضای آب 145

نیروی انسانی 149

راهبردهای بکارگیری نیروی کار مازاد 155

اشتغال و بیکاری در مناطق روستایی 156

اشتغال در مناطق روستایی 158

وضعیت اشتغال و تحولات آن در بخشهای مختلف اقتصادی 162

ساخت آموزشی شاغلین بخش کشاورزی 168

سرمایه 170

نقش سرمایه در بخش کشاورزی 170

اهمیت تمرکز سرمایه در مناطق روستایی 173

منابع تامین سرمایه 175

- منابع مالی رسمی 176

منابع مالی غیر رسمی 188

زمینه های سرمایه گذاری در روستا 193

نقش سرمایه به عنوان یک عامل تولید 194

سرمایه‌گذاری در جهت‌ توسعه‌ و بهبود استفاده از منابع آب و زمین 192

سرمایه‌گذاری در زمینه‌های نیروی انسانی و تحقیقات 199

نقش بازاریابی در اقتصاد روستایی 209

بازاریابی محصولات کشاورزی 209

عملیات بازاریابی .....212

عوامل بازار 215

شیوه بررسی اقتصاد روستا .....................................................................................226

فصل چهارم صنایع روستایی

صنایع روستایی، تعاریف و ویژگیها 220

خصوصیات‌ و ویژگیهای صنایع روستایی ..............................................................................................222

صنایع روستایی در ایران ....................................................................................223

توسعه‌ صنایع‌ روستایی با هدف توسعه روستایی 228

توسعه‌ صنایع روستایی با هدف توسعه بخش کشاورزی..............................................................231

تعریف صنایع روستایی در ایران 242

نواحی صنعتی روستایی 245

مزایای ایجاد نواحی روستایی ................................................................................. 246

موانع توسعه صنعتی روستاها 248

مقدمه

اقتصاد روستایی شامل تمام فعالیتهای اقتصاد کشاورزی و غیر کشاورزی در مناطق روستایی است. از آنجایی که هدف غایی علم اقتصاد تامین مواد غذایی و رفاه عمومی تلقی می شود، لذا بررسی وضعیت و چگونگی انجام فعالیتهای کشاورزی در اقتصاد روستایی کشور از اهمیت زیادی برخوردار است. چرا که در شرایط فعلی، کشاورزی مهمترین فعالیت اقتصادی در اغلب روستاهای ایران بوده و لازم است به عنوان محور برنامه های توسعه قرار گیرد. محوریت کشاورزی و روستا در برنامه های توسعه به این معنی است که از بخشی نگری محض پرهیز شده و مناطق روستایی به عنوان مکانهای تولیدی مورد توجه جدی قرار گیرد و همه بخشهای اقتصادی در راستای تحقق اهداف توسعه ملی، به صورت هماهنگ و مکمل عمل کنند.

محدودیت زمین و عوامل تولید از یک سو و افزایش جمعیت از طرف دیگر، بازدهی تولیدی زمین را کاهش داده و اقتصاد نواحی روستایی را ناپایدار ساخته است. افزایش نیاز کشور به مواد غذایی، لزوم توسعه هماهنگ نواحی روستایی به منظور ایجاد تعادلهای منطقه ای ، محدودیت های منابع تولید در نواحی روستایی، محدودیت سرمایه و نیروی انسانی متخصص، عقب ماندگی تکنولوژیک و الگوهای توسعه تمرکزگرا از عمده چالش های محیطی ، اقتصادی و اجتماعی نواحی روستایی در دهه آینده تلقی می گردد. راهکار لازم برای رهایی از چالش های مذکور شناخت قابلیت ها و محدودیتهای نواحی روستایی؛ تنوع بخشی به اقتصاد روستایی و رواج فعالیتهای جدید است. این راهکار می تواند وابستگی اقتصاد روستایی به اقتصاد کشاورزی را کاهش دهد. چرا که اقتصاد کشاورزی در ایران به شرایط محیطی و اقلیمی وابسته بوده و نوسانات اقلیمی در درآمد کشاورزان بسیار موثر است. افزایش تولید و درآمد ، مدیریت منابع تولید و از بین بردن فقر در نواحی روستایی از مهمترین وظایف برنامه ریزان اقتصاد روستایی است.

کتاب حاضر با جهت گیری در موارد فوق تدوین گردیده و امید است بتواند با شناخت دقیق ابعاد و چالشها اقتصاد روستایی، راهکار های لازم در جهت بهبود وضع موجود ارائه نماید. جهت گیری اصلی کتاب آشنایی دانشجویان و مطالعه کنندگان با مسائل اقتصادی نواحی روستایی است. مطالعه ای کتاب برای دانشجویان در دروس؛ اقتصاد روستایی، توسعه و برنامه ریزی روستایی توصیه می گردد.


تاریخ ارسال: شنبه 30 بهمن 1395 ساعت 17:26 | نویسنده: saeed | چاپ مطلب 0 نظر

بررسی اصول طراحی پستهای فشار قوی و معیارهای طراحی بهینه ست 2063230کیلو ولت تاکستان

بررسی اصول طراحی پستهای فشار قوی و معیارهای طراحی بهینه ست 2063230کیلو ولت تاکستان
دسته بندی برق
بازدید ها 4
فرمت فایل docx
حجم فایل 8468 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 250
بررسی اصول طراحی پستهای فشار قوی و معیارهای طراحی بهینه ست 2063230کیلو ولت تاکستان

فروشنده فایل

کد کاربری 4674
کاربر

بررسی اصول طراحی پستهای فشار قوی و معیارهای طراحی بهینه ست 2063230کیلو ولت تاکستان

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه ............................................................................................... 1

1-1-مقدمه 2

2-1-تعاریف و اصطلاحات 7

دوم:اصول طراحی پستهای فشار قوی و معیارهای طراحی بهینه........................... 10

1-2-اصول طراحی پستهای فشار قوی 11

2-2-انواع طراحیها 14

3-2-معیارهای طراحی بهینه و اعمال این ضوابط در طراحی پست 15

1-3-2-ارتباط بهینگی و شرایط بهره برداری 15

2-3-2-ارتباط بهینگی و موقعیت پست 17

3-3-2-ارتباط بهینگی ومسایل زیست محیطی 17

4-3-2-ارتباط بهینگی و امکان توسعه پست 18

5-3-2-ارتباط بهینگی و نیروی انسانی 19

6-3-2-ارتباط بهینگی و تعمیرات و نگهداری 19

7-3-2-ارتباط بهینگی و سرمایه گذاری اولیه 20

8-3-2-ارتباط بهینگی و هزینه های دوران بهره برداری 21

9-3-2-ارتباط بهینگی و ایمنی 23

10-3-2-ارتباط بهینگی و طرحها و مشخصات فنی سیستم های مختلف پست 24

فصل سوم :انواع پستها........................................................................................ 26

1-3-تقسیم بندی پستها بر اساس سطح ولتاژ 27

2-3-تقسیم بندی پستها بر اساس وظیفه ای که در شبکه دارند 27

3-3-تقسیم بندی پستها از نظر نحوه نصب 28

1-3-3- انواع پستهای باز 28

2-3-3-انواع پستهای بسته 29

3-3-3-پستهای ترکیبی 29

4-3-3-پستهای سیار 29

4-3-انواع پستها از نظر آرایش شینه بندی 29

1-4-3-مزایا و معایب آرایشهای مختلف شینه بندی 31

1-1-4-3-شینه ساده 31

2-1-4-3-شینه اصلی و فرعی 32

3-1-4-3-شینه دوبل 34

4-1-4-3-شینه دوبل اصلی با شینه فرعی 35

5-1-4-3-شینه دوبل دوکلیدی 36

6-1-4-3-شینه یک ونیم کلیدی 36

7-1-4-3-شینه حلقوی 37

2-4-3- بررسی مقایسه ای برای انتخاب شینه بندی بهینه[9] 39

3-4-3-نگاه آماری به وضعیت شینه بندی های موجود در پست های 230و400کیلوولت ایران 43

4-4-3-آرایش پیشنهادی برای شینه بندی پستها 44

فصل چهارم:انتخاب محل پست و جانمایی تجهیزات............................................. 45

1-4-انتخاب محل پست 46

2-4-جانمایی تجهیزات پست 49

1-2-4-تاثیر نوع شینه ها و سکسیونرها در آرایش فیزیکی تجهیزات 52

2-2-4-ترتیب و نحوه نصب تجهیزات 54

3-2-4-محل احداث ساختمانها و جاده های ارتباطی 55

فصل پنجم:انتخاب تجهیزات پست.......................................................................... 57

1-5-انتخاب ترانسفورماتور قدرت 58

2-1-5-معیارهای انتخاب بهینه ترانسفورماتور قدرت 59

1-2-1-5-نوع ترانسفورماتورقدرت 60

2-2-1-5-سیستم خنک کنندگی ترانسفورماتور 62

3-2-1-5-تلفات ترانسفورماتور 64

4-2-1-5-توان نامی سیم پیچهای ترانسفورماتور 64

5-2-1-5-ولتاژ نامی سیم پیچ 65

6-2-1-5-نحوه اتصالات سیم پیچها و گروه برداری 65

7-2-1-5-تنظیم ولتاژ و مشخصات تپ چنجر 66

8-2-1-5-تاثیر زمین نمودن نوترال در عایق بندی 67

9-2-1-5-حداکثر ولتاژ هر یک از سیم پیچها 67

10-2-1-5-تعیین سطوح عایقی داخلی و خارجی و نوترال 68

11-2-1-5-میزان افزایش مجاز درجه حرارت روغن وسیم پیچ 68

12-2-1-5-امپدانس ولتاژ و امپدانس اتصال کوتاه 68

13-2-1-5-میزان مجاز صدا 69

14-2-1-5-مقادیر جریانهای اتصال کوتاه سیستم 69

15-2-1-5-اضافه بار در ترانسفورماتور 70

16-2-1-5-استفاده از محفظه کابل در طرف فشار ضعیف 70

2-5-انتخاب ترانسفورماتور جریان 70

1-2-5-اطلاعات مورد نیاز جهت انتخاب ترانسفورماتورجریان 71

2-2-5-معیارهای انتخاب بهینه ترانسفورماتورجریان 72

1-2-2-5-نوع ترانسفورماتورجریان 72

2-2-2-5-حداکثر ولتاژ سیستم 73

3-2-2-5-سطوح عایقی 74

4-2-2-5-فاصله خزشی مقره 74

5-2-2-5-جریان نامی اولیه 74

6-2-2-5-جریان نامی ثانویه 75

7-2-2-5-نسبت تبدیل 75

8-2-2-5-جریان نامی حرارتی کوتاه مدت 76

9-2-2-5-جریان نامی دایمی حرارتی 76

10-2-2-5-محدودیت افزایش درجه حرارت 76

11-2-2-5-ظرفیت نامی خروجی 77

12-2-2-5-کلاس دقت 77

3-5-انتخاب ترانسفورماتور ولتاژ 80

1-3-5-اطلاعات مورد نیاز جهت انتخاب ترانسفورماتور ولتاژ 80

2-3-5-معیارهای انتخاب بهینه ترانسفورماتور ولتاژ 81

1-2-3-5-نوع ترانسفورماتورولتاژ 81

2-2-3-5-حداکثر ولتاژ سیستم 83

3-2-3-5-سطوح عایقی 84

4-2-3-5-فاصله خزشی مقره 84

5-2-3-5-ولتاژ نامی ثانویه 84

6-2-3-5-ضریب ولتاژ نامی [9] 85

7-2-3-5-مشخصات خازن ترانسفورماتور ولتاژ خازنی 86

8-2-3-5-محدودیت افزایش درجه حرارت 87

9-2-3-5-ظرفیت خروجی 88

10-2-3-5-کلاس دقت[22] 88

4-5-انتخاب ترانسفورماتور زمین- کمکی 89

1-4-5-اطلاعات مورد نیاز جهت ترانسفورماتورزمین-کمکی[14] 89

2-4-5-معیارهای انتخاب بهینه ترانسفورماتور زمین-کمکی 90

1-2-4-5-نوع ترانسفورماتور زمین –کمکی 92

2-2-4-5-سیستم خنک کننده 92

3-2-4-5-ظرفیت نامی 92

4-2-4-5-مقدار نامی ولتاژ سیم پیچ ها 93

5-2-4-5-حداکثر ولتاژ سیم پیچ ها 93

6-2-4-5-امپدانس ولتاژ[9] 94

7-2-4-5-استقامت عایقی بوشینگ ها و ترمینال های فاز و نقطه صفر سیم پیچ اولیه 94

8-2-4-5-افزایش دما پس از بارگذاری جریان کوتاه مدت 95

9-2-4-5-افزایش دمای مجاز 95

10-2-4-5-تپ چنجر 96

11-2-4-5-فاصله خزشی بوشینگها 96

12-2-4-5-سطح صدا 97

13-2-4-5-ترمینال بندی طرف اولیه وثانویه 97

5-5-انتخاب کلید قدرت 97

1-5-5-اطلاعات مورد نیاز جهت انتخاب بهینه کلید قدرت 98

2-5-5-معیارهای انتخاب بهینه کلید قدرت 100

1-2-5-5-نوع کلید 100

2-2-5-5-نوع مکانیسم قطع و وصل 101

3-2-5-5-ولتاژ نامی 104

4-2-5-5-سطوح عایقی نامی 104

5-2-5-5-جریان نامی 104

6-2-5-5-جریان نامی قطع اتصال کوتاه 105

7-2-5-5-جریان نامی قطع شارژ خط 106

8-2-5-5-جریان نامی قطع بار اندوکتیو 106

9-2-5-5-ضریب افزایش ولتاژ فاز سالم 106

10-2-5-5-جریان نامی اتصال کوتاه وصل 107

11-2-5-5-مدت زمان تحمل اتصال کوتاه 107

12-2-5-5-زمان قطع نامی 107

6-5-سکسیونر و تیغه زمین 108

1-6-5-اطلاعات مورد نیاز جهت انتخاب بهینه سکسیونر 109

2-6-5-معیارهای انتخاب بهینه سکسیونر 109

1-2-6-5-نوع سکسیونر یا تیغه های زمین 109

2-2-6-5-نوع مکانیسم عملکرد 110

3-2-6-5-ولتاژ نامی 111

4-2-6-5-سطوح عایقی نامی 112

5-2-6-5-جریان نامی (فقط برای سکسیونر) 112

6-2-6-5-جریان نامی اتصال کوتاه 112

7-2-6-5-جریان نامی وصل اتصال کوتاه(فقط برای تیغه های زمین) 113

8-2-6-5-مدت زمان تحمل جریان اتصال کوتاه 113

9-2-6-5-نیروی مکانیکی نامی ترمینالها 113

فصل ششم : سیستمهای حفاظتی پست............................................................... 114

1-6-سیستم زمین 115

1-1-6-اطلاعات موردنیاز برای طراحی سیستم زمین 116

2-1-6-آزمونهای زمین پست 118

3-1-6-موارد مهم در آزمونهای سیستم زمین 120

4-1-6-پارامتر ها و موارد حائز اهمیت در طراحی بهینه سیستم زمین 122

1-4-1-6-انتخاب هادی زمین و میله های زمین 122

2-4-1-6-اتصال تجهیزات به زمین 122

3-4-1-6-محاسبه جریان اتصال کوتاه وحداکثرجریان شبکه زمین 123

4-4-1-6-ولتاژانتقالی ونقاط خطرناک 125

5-4-1-6-تداخل با کبلهای مخابراتی و کنترل 126

6-4-1-6-اتصال زمین سیستم تغذیه فشار ضعیف 126

5-1-6-نصب سیستم زمین 126

6-1-6-روش قدم به قدم طراحی 128

2-6-سیستم حفاظت از صاعقه 136

1-2-6-سیستم حفاظت از صاعقه 138

1-1-2-6-اطلاعات مورد نیاز جهت طراحی سیستم حفاظت از صاعقه 139

2-1-2-6-سیستم حفاظتی پست با استفاده از روش الکتریکی-هندسی[9] 139

3-1-2-6-حداکثر ولتاژ قابل تحمل توسط پست 141

4-1-2-6-امپدانس موجی 141

5-1-2-6-محاسبه جریان بحرانی وفاصله جذب بحرانی S 141

6-1-2-6-محاسبه ارتفاع هادیهای حفاظتی 142

7-1-2-6-حفاظت در مقابل صاعقه هایی که در خارج از سطح محاط

دو هادی حفاظتی فرود می آیند 144

8-1-2-6- استقامت مکانیکی وحرارتی هادیهای حفاظتی و میله های برقگیر 147

2-2-6-برقگیر و محل نصب آن 148

1-2-2-6-انواع برقگیر[18] 148

2-2-2-6-مقایسه اجمالی بین برقگیرهای ZnO و برقگیرهای مرسوم 150

3-2-2-6-محل نصب برقگیر 150

3-6-سیستم حفاظتی و رله گذاری 152

1-3-6-اصول اساسی در رله گذاری حفاظتی 153

2-3-6-سیستمهای حفاظتی معمول[9] 153

3-3-6-معیارهای طراحی بهینه سیستم حفاظت ورله گذاری 160

1-3-3-6-حفاظت خطوط انتقال 161

2-3-3-6-حفاظت شینه 165

3-3-3-6-حفاظت ترانسفورماتور 167

فصل هفتم:نمونه طراحی.................................................................................... 172

1-7-مشخصات مفروض برای پست 173

2-7-انتخاب تجهیزات 174

3-7-طراحی سیستمهای 187

4-7-روش قدم به قدم طراحی جانمایی تجهیزات 190

فصل هشتم: بهره برداری ................................................................................... 195

1-8-مشخصات فنی پست مذکور 196

2-8-طریقه بهره برداری 199

3-8-دستورالعمل عملیاتی و و بهره برداری پست های انتقال و فوق توزیع 202

4-8-دستورالعمل بازدید اپراتور از برخی از تجهیزات پست 214

5-8-قواعد اساسی ایمنی 215

پیوستها............................................................................................................... 217

پیوست 1:سیستم آلارمهای حفاظتی 218

پیوست 2: نقشه های سیستم های حفاظتی و ارتینگ و ... 226


تاریخ ارسال: شنبه 30 بهمن 1395 ساعت 17:25 | نویسنده: saeed | چاپ مطلب 0 نظر

بررسی افزایش کارایی نیروگاه گازی توسط خنک سازی ورودی

بررسی افزایش کارایی نیروگاه گازی توسط خنک سازی ورودی
دسته بندی برق
بازدید ها 3
فرمت فایل docx
حجم فایل 9051 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 250
بررسی افزایش کارایی نیروگاه گازی توسط خنک سازی ورودی

فروشنده فایل

کد کاربری 4674
کاربر

بررسی افزایش کارایی نیروگاه گازی توسط خنک سازی ورودی

فهرست

عنوان صفحه

فصل اول - انواع نیروگاهها................................................................1

نیروگاه آبی...........................................................................................1

نیروگاه بخاری.......................................................................................5

نیروگاه هسته ای..............................................................................................................11

نیروگاه اضطراری...........................................................................................................16

نیروگاه گازی..................................................................................................................17

فصل دوم- ساختمان توربین گازی......................................................25

کمپرسور..........................................................................................................................25

محفظه احتراق..................................................................................................................28

توربین..............................................................................................................................36

فصل سوم- تعریف مسأله و ضرورت خنک کردن هوای ورودی کمپرسور 39

سیستمهای خنک کننده تبخیری.......................................................................................42

1-سیستم air washer...................................................................................................43

2-سیستم خنک کننده media.......................................................................................43

3-سیستم فشار قوی fog................................................................................................44

سیستمهای خنک کننده برودتی.................................................................................46

1-چیلرهای تراکمی..................................................................................................46

2-چیلرهای جذبی.....................................................................................................47

سیستمهای ذخیره سازی سرما.....................................................................................49

فصل چهارم..............................................................................51

سیستم تماس مستقیم..................................................................................................53

سیستم غیر تماسی......................................................................................................54

خنک سازی تبخیری به وسیله فاگینگ(مه پاشی)......................................................54

تولید fog..................................................................................................................61

توزیع اندازه ذرات.....................................................................................................61

ملاحظات خوردگی در کمپرسورهای توربین گاز.....................................................61

نحوه توزیع fog-فاکتور موثر بر تبخیر.......................................................................62

سیستم کنترل..............................................................................................................63

مکان نازلها در توربین گازی......................................................................................64

کیفیت اب مصرفی....................................................................................................65

نمودار رطوبت سنجی پاشش ورودی.........................................................................66

شرایط محیطی و قابلیت کاربرد پاشش fog در ورودی .............................................68

اسیب FOD.............................................................................................................69

موارد یخ زدگی........................................................................................................70

تحریک کمپرسور.....................................................................................................70

تغییر شکل حرارتی ورودی........................................................................................71

مسایل مربوط به خراب شدن.....................................................................................71

خوردگی در مجرای ورودی....................................................................................72

فرسودگی روکش کمپرسور.....................................................................................73

انتخاب سیستم مناسب..............................................................................................74.

بررسی اقتصادی.......................................................................................................74

خنک سازی هوای دهانة ورودی - ویژگی طراحی و عوامل اقتصادی....................83

امور اقتصادی و مالی (تأمین بودجه).......................................................................94

راه حل b/o /o در polar works......................................................................95

سرمایه گذاری بلند مدت در مقابل سرمایه گذاری کوتاه مدت ..............................101

راهکار POLAR WORKS...........................................................................110

مقایسه تکنولوژی فاگینگ در مقابل سیستم POLAR........................................113

ظرفیت و گنجایش اضافی و عوامل اقتصادی و اعتباری آن .................................128

ارزیابی بهینه سازی پروژه های نیروی جدید با خنک کردن هوای ورودی به توربین گازی..................................................................................................................128

سیستم خنک کننده مهی با روش نوری برای توربین گازی...................................157

خنک سازی دهانه هوا برای توربینهای گازی با سیستم optiguide.......................160

تزریق swirl flashبرای بهبود کارکرد نیروگاه...................................................167

فصل پنجم........................................................................186

راه هوشمندانه‌ای برای رسیدن به قدرت بیشتر از یک توربین گازی وجود دارد

چکیده مطالب......................................................................................................187

خنک سازی ورودی............................................................................................190

مه پاشی((fogging............................................................................................191

اثر فاگینگ در نیروگاه قم....................................................................................197

پیوست...............................................................................................................235

منابع..................................................................................................................241


تاریخ ارسال: شنبه 30 بهمن 1395 ساعت 17:25 | نویسنده: saeed | چاپ مطلب 0 نظر

بررسی اصول طراحی هیدروسیکلون های جداکننده جامد ازمایع درآب وفاضلاب

بررسی اصول طراحی هیدروسیکلون های جداکننده جامد ازمایع درآب وفاضلاب
دسته بندی علوم انسانی
بازدید ها 4
فرمت فایل docx
حجم فایل 4170 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 94
بررسی اصول طراحی هیدروسیکلون های جداکننده جامد ازمایع درآب وفاضلاب

فروشنده فایل

کد کاربری 4674
کاربر

بررسی اصول طراحی هیدروسیکلون های جداکننده جامد ازمایع درآب وفاضلاب

فهرست مطالب

عنوان صفحه

پیشگفتار 1

مقدمه 2

فصل اول

اصول اندرکنش ذره – سیال 4

رفتارتعلیق ها 7

فصل دوم

جریان سیال وحرکت ذره دریک هیدروسیکلون 9

توزیع سرعت ها وفشارها 12

فصل سوم

انواع هیدروسیکلون های موجود 19

تغییرات درطرح اولیه 19

سیکلون های مخصوص جدایش مایع ازمایع 28

انواع روزنه های تخلیه 32

فهرست مطالب

عنوان صفحه

آرایش چند سیکلونی 35

فصل چهارم

نصب وعملیات هیدروسیکلون ها 42

عملیات وکنترل هیدروسیکلون 46

افت فشارودبی 47

افت فشاردرغلظت های زیاد 49

تاثیرات کنترل ته ریز 50

فصل پنجم

تاثیرات متغیرهای طراحی 54

پرداخت درونی ،زبری دیوارها 55

تاثیرات قطردیافراگم 57

تاثیرات روی ستون هوا 60

فصل ششم

بازدهی جدایش 61

بازدهی ابعادی کاهش یافته 63

فصل هفتم

انتخاب هیدروسیکلون 65

بهینه سازی بین شرایط عملیاتی وهزینه اقتصادی وبیان نظریه های موجود درمورد عوامل موثردرطراحی 79

منابع وماخذ 91

ضمائم


تاریخ ارسال: شنبه 30 بهمن 1395 ساعت 17:25 | نویسنده: saeed | چاپ مطلب 0 نظر

اثرات وعوامل مؤثر بر طلاق در خانواده های شهرستان نیشابور

اثرات وعوامل مؤثر بر طلاق در خانواده های شهرستان نیشابور
دسته بندی علوم انسانی
بازدید ها 4
فرمت فایل docx
حجم فایل 226 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 90
اثرات وعوامل مؤثر بر طلاق در خانواده های شهرستان نیشابور

فروشنده فایل

کد کاربری 4674
کاربر

اثرات وعوامل مؤثر بر طلاق در خانواده های شهرستان نیشابور

فهرست مطالب :

عنوان : صفحه:

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه ........................................ 1

بیان مسئله ................................... 3

اثرات و عوارض طلاق ............................ 6

آثار اجتماعی طلاق ............................. 7

عوامل مؤثر بر طلاق ............................ 9

راه حل مسئله ................................ 11

اهمیت و ضرورت تحقیق ......................... 13

اهمیت تحقیق از لحاظ اجتماعی ................. 15

اهمیت تحقیق از لحاظ شخصی .................... 17

ضرورت تحقیق ................................. 18

اهداف تحقیق ................................. 19

هدف کلی ..................................... 20

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مبانی نظری ................................. 21

طلاق از دیدگاه اسلام .......................... 27

طلاق از دیدگاه قرآن .......................... 29

طلاق از دیدگاه مسیحیت ........................ 31

تاریخچه طلاق ................................. 33

طلاق و انواع آن .............................. 33

پیشینه تحقیق ................................ 35

مدل ......................................... 37

فرضیه های تحقیق ............................. 38

مفاهیم و متغیر ها ........................... 38


فصل سوم : روش تحقیق

روش تحقیق ................................... 40

نحوه انجام کار .............................. 40

جامعه آمار ی................................. 40

جمعیت نمونه و شیوه نمونه گیری ............... 40

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات

نمودار و جداول مربوط به طلاق .............. 65-41

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

نتایج یافته ها .............................. 66

پیشنهادات ................................... 69

پرسشنامه .................................... 69

منابع و مأخذ


تاریخ ارسال: شنبه 30 بهمن 1395 ساعت 17:24 | نویسنده: saeed | چاپ مطلب 0 نظر
( تعداد کل: 11974 )
<<   1      ...      601     602      603      604     605      ...      2395   >>
صفحات